vlajka sk
index picture

INTERAUDIT TRENČÍN

je stredne veľká slovenská audítorská spoločnosť, schopná poskytovať všetky služby na úrovni medzinárodných audítorských spoločností. Zaoberáme sa audítorskou, poradenskou, konzultačnou a znaleckou činnosťou.

Sme nezávislým členom audítorských a poradenských spoločností INTERAUDIT a svetovej audítorskej firmy NEXIA. Naša firma je etablovaná na slovenskom trhu od roku 1991 s evidenčným číslom licencie pre audit 004.

Pracovníkmi našej spoločnosti sú slovenskí odborníci, ktorí veľmi dobre poznajú slovenské podmienky a právne predpisy. Pravidelne sa zúčastňujú odborných školení a seminárov, dotýkajúcich sa problémov dynamicky sa rozvíjajúceho právneho, spoločenského a ekonomického prostredia Slovenskej republiky, zároveň využívajú dôvernú znalosť problematiky hospodárskeho sektora a bohaté skúsenosti zo svojho predchádzajúceho pôsobenia v správnych orgánoch ako aj v podnikateľskom sektore.